Duurzame oplossingen

Steeds meer opdrachtgevers vinden een duurzaam of energie neutraal pand belangrijker worden. Enerzijds worden niet alleen de energiekosten belangrijk gevonden, maar anderzijds ook betrokkenheid hebben met de wereld en het milieu.

Bekijk hieronder onze duurzame oplossingen voor uw kantoor, bedrijfspand of school.

Airconditioning

Airconditioning

Een optimaal klimaat in uw bedrijfspand, kantoor of school? Dan is de aanschaf van een airco iets voor u.

Ventilatie

Ventilatie

Voor gezonde en frisse lucht in uw pand is ventilatie erg belangrijk. Benieuwd welke oplossing toepasbaar zijn voor u?

Warmtepomp

Warmtepomp

Met een warmtepomp kan u uw gebouw voorbereiden op de toekomst. Hybride of All-Electric.

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Wilt u ook zelfvoorzienend worden in energie en uw maandelijkse energiekosten fors verlagen?

Vanaf 2021 wordt EPC vervangen door BENG

Wij kunnen een bestaande bouw of installatie ook al BENG maken door het aanpassen van de installatie. Eventuele energiebesparende mogelijkheden kunnen zijn: het aanbrengen van isolatie, een warmtepomp of het aanbrengen van zonnepanelen middels gebruik te maken van zonlicht.

Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energie neutrale gebouwen (BENG) zijn. Deze maatregel vloeit voor uit een energieakkoord voor duurzame groei uit de Europese richtlijn EPBD (Europese richtlijn energieprestatie gebouwen).

In Nederland wordt de energieprestatie voor bijna-energie neutrale gebouwen vastgelegd aan de hand van drie eisen (BENG-indicatoren). Voor een snel overzicht ga naar BENG vervangt EPC.

De drie BENG-indicatoren zijn:

  1. Energiebehoefte
  2. Primair fossiel energiegebruik
  3. Aandeel hernieuwbare energie

Van 1995 t/m 2020 wordt de energieprestatie uitgedrukt in energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Hoe lager de EPC hoe beter de energieprestatie.

Per 1 januari 2021 wordt de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) vervangen door de BENG (Bijna EnergieNeutraal Gebouw). Vanaf 2021 moet alle nieuwbouw BENG zijn.

In een wereld die alleen maar meer energie verbruikt is de klimaatverandering onmiskenbaar aanwezig. In Nederland wordt een groot gedeelte van het totale energieverbruik ingezet om gebouwen te klimatiseren en voor verlichting. Als wij in uw gebouw of woning een energiebesparing kunnen realiseren dan heeft dit een positieve invloed op het milieu aangezien de CO2 uitstoot hiermee aanzienlijk afneemt.

Het is de missie van Kerkhof Technische Installaties om met onze adviezen en werkzaamheden een bijdrage te leveren aan een beter klimaat en de ontwikkeling van duurzame technieken verder te stimuleren. Wij promoten het actief bezig zijn met het gebruik van energiezuinige mogelijkheden. Wij willen een installatie realiseren naar de huidige behoeftes zonder dat de mogelijkheden voor toekomstige generaties wordt verminderd.

Door het schaarser worden van energie uit fossiele brandstoffen is het te verwachten dat de prijzen in de komende jaren blijven stijgen waardoor de kosten in de loop van de jaren hoger worden. Energiebesparing zal de exploitatiekosten lager maken. Met onze adviezen zullen wij u helpen bij het maken van keuzes waarbij de kosten van investering evenwichtig zijn aan de door u beoogde duurzaamheids-ambitie.

Revisies in kaart brengen door middel van een revisietekening

Na oplevering van een nieuwbouw is het gebruikelijk dat er een bouwtekening wordt gemaakt van de WTB-installaties. Na verloop van tijd zullen er aanpassingen worden gemaakt aan de huidige installaties en vaak wordt er geen aanpassing gemaakt op de bestaande tekening van hoe de installatie er in de aangepaste situatie uitziet. Wij bieden een oplossing voor dit probleem middels het in kaart brengen van de installatie hoe die zich op dit moment bevindt. Zo voorkomt u dat er verwarring ontstaat wanneer er onderhoud gepleegd wordt of er eventuele werkzaamheden worden verricht aan de installatie.

Wenst u meer informatie of een offerte te ontvangen?