0318 470 660 Ma - Vr 08:00 - 16:30 Utrechtsestraatweg 206-206A Rhenen

Tunneltechnische installaties

Een aparte discipline binnen onze organisatie zijn werktuigbouwkundige tunneltechnische installaties, ook wel WTTI genoemd. Bij deze WTTI moet men denken aan tunnelventilatoren, brandblus-, pomp- en overdrukinstallaties.

Brandblusinstallaties
Iedere tunnel heeft zijn eigen brandblusinstallatie met brandbluspompen en een watervoorraad van minimaal 120m³ water om een beginnende brand in de tunnel te kunnen blussen. De brandblusinstallatie wordt ontworpen conform de VRC, SATO en de lokale brandweer.

Pompinstallatie
Bij de toeritten en in het diepste deel van de tunnel zijn wateropvangbakken waar het hemelwater instroomt en bij brand ook het bluswater. In deze wateropvangbakken zijn pompen aangebracht welke het inkomende water wat niet verontreinigd is (regenwater) naar het oppervlaktewater verpompt. Water wat tijdens een brandblusactie in de wateropvangbakken komt is verontreinigd water wat middels tankwagens dient te worden afgevoerd naar een afvalverwerkend bedrijf. Daar de vloeistoffen die in de wateropvangbakken terecht komen brandbaar kunnen zijn dienen alle elektrische componenten explosieveilig te zijn uitgevoerd.

Overdrukinstallatie
Zoals genoemd kan in bovengenoemde wateropvangbakken explosieve dampen ontstaan. Deze dampen mogen niet in de pompschakelruimten en vluchtgang van de tunnel terecht komen. Daarom moeten de wateropvangbakken en bijbehorende pompschakelruimtes worden voorzien van overdrukventilatie. Deze overdruk moet bij voorkeur spuien in de vrije buitenlucht. Dit is niet altijd mogelijk. Wanneer dit niet mogelijk is mag de overdruk spuien in de tunnelbuis mits in deze spuileiding een vlamdover is opgenomen.
Tevens dient de vluchtgang tussen de rijbanen in een tunnel ook te worden voorzien van overdruk. Dit om te voorkomen dat uitlaatgassen en rook tijdens een brand niet de vluchtgang in stromen.

Al deze installaties worden conform VRC (Veiligheids Richtlijnen deel C) en SATO (Specifieke Aspecten TunnelOntwerp) ontworpen.

Bovengenoemde installaties worden op deskundige wijze geïnstalleerd en onderhouden.